Powłoka antybakteryjna Sanitizera po 14-tu dniach od nałożenia, szczep Escherichia coli.

Przykładowe fotografie obrazujące aktywność  przeciwdrobnoustrojową badanej próbki w porównaniu do działania próbki kontrolnej (bez Sanitizera) po 24 godz. kontaktu ze szczepem. Sprawozdanie ITATEST Warszawa nr B- 45318/25173/15

Próbka badana (z Sanitizerem)

E.coli

Próbka kontrolna (bez Sanitizera)

E.coli 2

Srebro działa permanentnie. Poniższy wykres pokazuje, że po 7-iu czy 14-tu dniach powłoka zwalcza bakterie (czas kontaktu powłoki ze szczepem bakteryjnym 24 godziny).

 

Wykres ze sprawozdania ITATEST Warszawa nr B- 45318/25173/15.