Nano Silver Aerosol Sanitizer to gwarancja najwyższej jakości. Pełna wirusobójczość, bakteriobójczość i grzybobójczość. Badania przeprowadzone przez Zakład Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny.