Namo Silver

NANO SILVER AEROSOL SANITIZER to preparat z nanocząstkami srebra służący do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia oraz mebli, które nie mają kontaktu z żywnością lub środkami żywienia zwierząt. Nanocząstki srebra, znane [...]

REDOX

Zjawisko fotokatalizy, fotokatalizator, reakcje redox Spośród wielu fotokatalizatorów dwutlenek tytanu TiO2 w postaci nano jest tym najpowszechniejszym w wielu zastosowaniach, jest półprzewodnikiem o przerwie energetycznej 3,0 – 3,2 eV. W […]